Cách chụp ảnh toàn bộ giao diện Website trên máy tính

Thông thường thì để được chụp giao diện màn hình các bạn chỉ cần dùng phím Print (Prt) nhưng chức năng này chỉ chụp lại những gì hiển thị trên màn hình chứ không thể chụp được toàn bộ Website, Vì vậy hôm nay Tôi Yêu Cuộc Sống xin hướng dẫn các bạn cách chụp ảnh toàn bộ một website trên máy tính của Mình

FxWpTrue

Có một cách đơn giản khác mà không cần phải dùng đến bất kỳ một phần mềm nào để chụp lại toàn bộ trang web.

Dùng trình duyệt Firefox (phiên bản 16.0 trở lên) bằng cách: Vào Tools -> Web Developer -> Developer Toolbar (hoặc Shift + F2) -> Sau đó, gõ vào khung vừa hiển thị với đoạn code sau:

1

screenshot abc.png –fullpage

Trong đó:

 screenshot: là câu lệnh chụp màn hình.

 abc: là tên file ảnh sẽ được lưu. Bạn có thể thay đổi abc bằng một tên khác nếu muốn. định dạng file ảnh lưu trữ mặc định là .png

1

–fullpage

: tương ứng với chụp toàn bộ website (nhớ phải có 2 dấu trừ – -phía trước để báo cho firefox biết chúng ta nhúng tham số vào)

Sau khi Enter sẽ có một dòng thông báo vị trí hình ảnh được lưu.

Các tham số có thể tùy chỉnh:

Clipboard: copy vào bộ nhớ tạm Clipboard

Chrome: chụp nguyên cả cửa số Firefox hiện hành (tức là chụp luôn thanh công cụ tắt minimize maximize bên trên luôn)

Delay: dành cho không chụp nguyên trang, nếu bạn chỉ chụp phần đang hiển thị, thì nên chọn delay khoảng 5s sau khi nhập lệnh để chỉnh lại vị trí mong muốn rồi mới chụp

Fullpage: chụp nguyên cả website

Selector: lựa chọn thành phần CSS riêng lẻ để chụp

* Lưu ý: Nếu bạn chụp tiếp những hình ảnh khác thì nên đổi tên file ảnh, nếu dùng cùng tên thì sẽ bị lưu đè.

Nếu bạn muốn dùng Add-ons trên FireFox và Plugin trên Chrome để chụp chỉ bằng 1 cú click chuột và nhiều Options chỉnh sửa thêm chú thích, censor trực tiếp sau khi chụp thì xem bài này:

Chúc các bạn thành công.!

Pin It