Cách đổi tên username trong Windows 7, 8, XP

Hôm nay Tôi Yêu Cuộc Sống sẽ hướng dẫn các bạn biết cách đổi tên user name trong win 7, 8 hay XP.

Để đổi được user name trong windows thì các bạn cùng làm theo hướng dẫn trong hình dưới đây.

Vào Control Panel, chọn User Accounts and Family Safety

Tiếp là User Accounts

Chọn Change your account name

Nhập tên mới vào

Cuối cùng là Change Name.

Vậy là bạn đã thay đổi tên máy tính của Mình thành công rồi.!

TôiYeuCuocSong.Com

Pin It