Cách tăng thu nhập Google Adsense cho chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC)

Chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn, một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi nhấp chuột hơn những người khác, tùy thuộc vào những gì họ đang quảng cáo.

Dưới đây là một thủ thuật đơn giản để tăng tỷ lệ CPC mà Tôi Yêu Cuộc Sống chia sẻ với bạn.

Các làm và không nên làm khi tăng chi phí nhấp chuột CPC

 

Cách làm:

  • Cho phép tất cả các đơn vị quảng cáo của bạn để hiển thị cả văn bản và quảng cáo đa phương tiện hình ảnh . Bằng cách tăng số lượng nhà quảng cáo cạnh tranh cho các đơn vị quảng cáo, đấu giá quảng cáo sẽ đảm bảo rằng các quảng cáo trả tiền cao nhất sẽ được hiển thị.
  • Giữ danh sách bộ lọc nhỏ vì vậy bạn không làm giảm tiềm năng thu nhập của bạn bằng cách ngăn chặn các quảng cáo trả cao nhất.
  • Tăng số lượng quảng cáo cạnh tranh cho trang web của bạn bằng cách thiết lập các kênh tùy chỉnh của bạn để nhắm mục tiêu vị trí.
  • Các quảng cáo hàng đầu chi trả sẽ được hiển thị trong các đơn vị quảng cáo xuất hiện đầu tiên trong mã HTML của bạn. Để tận dụng lợi thế này, bạn sẽ cần phải hiểu được các đơn vị quảng cáo của bạn có tỷ lệ cao nhất nhấp (CTR) bằng cách sử dụng các kênh tùy chỉnh. Sau đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi mã của trang web của bạn để đảm bảo rằng đơn vị hiển thị hàng đầu của bạn là một trong những quảng cáo đấu thầu cao nhất
  •  how-to-lose-money-on-google

Không nên làm:

  • Một số nhà xuất bản tin rằng bằng cách viết các từ khóa được trả tiền cao, họ sẽ có thể nâng cao thu nhập trên trang web của họ. Đây không phải là một thực tế mà chúng tôi khuyến khích. Trong thực tế, chúng tôi luôn khuyên bạn nên viết về các chủ đề mà bạn biết rõ và bạn có đam mê, nội dung trang Web đang nhắm tới, do đó bạn nên tạo ra những nội dung hấp dẫn người đọc, như vậy sẽ thu hút được nhiều lượt truy cập đến website của bạn hơn.
  • Không sử dụng nội dung coppy,Đó là một hành vi vi phạm chính sách của Google Adsense.
  • Không tạo nhiều tài khoản. Nhà xuất bản không được phép duy trì nhiều tài khoản AdSense dưới một tên người nhận thanh toán, và có mã quảng cáo của các tài khoản khác nhau trên cùng một trang web sẽ không ảnh hưởng đến CPC của bạn trong bất kỳ cách nào.
  • Cuối cùng, không nên cố gắng để thao tác các tiêu chuẩn hành vi, mục tiêu, hoặc phân phối quảng cáo trong bất kỳ cách nào mà không được cho phép rõ ràng của Google. Trong trường hợp bạn có bất kỳ nghi ngờ gì nữa, hãy đọc các chính sách chương trình AdSense.
Pin It