GridMove

Không gian trên máy Mac là một cách tuyệt vời để tổ chức các phần riêng biệt của máy tính để bàn của bạn vào một cái gì đó dễ quản lý hơn. Tuy nhiên, không có gì tương tự trên máy tính đã tồn tại đến...

UltraEdit-32

Chỉnh sửa văn bản, HTML, hoặc mã hex với sự hỗ trợ đầy đủ cho các nhu cầu lập trình của bạn <> Thay đổi gần đây Mã hóa tập tin / giải mã  TaskMatch môi trường Hoàn toàn Re-Thiết kế Multiline Tì...

FlashGot quản lý trình duyệt

<> FlashGot là một add-on cho phép bạn Firefox tùy biến gần như bất kỳ trình quản lý download để sử dụng với tải hàng loạt trên Firefox . FlashGot là một miễn phí Mozilla Firefox (và Thunderbir...