IDM Backup Manager

Tập tin sao lưu từ Internet Download Manager <> IDM Backup Manager là một phần mềm miễn phí có thể tập tin sao lưu từ Internet Download Manager và sau đó khôi phục lại chúng sau này bất cứ khi ...

Internet Download Manager

<> Internet Download Manager là một trình quản lý downloadmà loại ra tất cả mọi thứ: các tập tin, hình ảnh, video trên YouTube … Đó là hoàn hảo cho việc tối ưu hóa tốc độ tải về của bạnvà...