tuổi thìn 3

Tử vi 2015 Nhâm Thìn nam mạng

Xem tử vi 2015 Nhâm Thìn nam mạng 64 tuổi (sinh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) thì năm nay là một năm không may mắn. TỔNG QUÁT: Theo xem bói tử vi, quý Ông tuổi Nhâm Thìn với Can Chi tương khắc, tu...