FlashGot quản lý trình duyệt

Thay đổi gần đây

  • Hồi quy cố định, một số không tải trên thông báo tiến độ (nhờ Juan Manuel Velazque để báo cáo)
Ưu điểm

  • Tiết kiệm nhiều liên kết trong một đi
  • Cải thiện cách Firefox xử lý tải
Khuyết điểm

  • Đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên
  • Không phải là hầu hết người dùng thân thiện
Pin It