IDM Backup Manager

Tập tin sao lưu từ Internet Download Manager

Ưu điểm

  • IDM sao lưu
  • Tạo ra các báo cáo sao lưu
  • Hỗ trợ chuyển đổi hồ sơ cá nhân
Khuyết điểm

  • Khó khăn để sử dụng cho lần đầu tiên
Pin It