Một số kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán

Tôi xin phép được tổng kết kinh nghiệm của mình: có thể là do tôi tự tổng hợp, có thể là do học hỏi anh em rồi là đọc sách. Song các nội dung dưới đây, ít nhất tôi đã trải qua một lần. 1. Khi thị trư...